Control Systems

Products

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานระบบได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคอนโทรลอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ผนวกและเชื่อมโยงการทำงานของระบบเสียง ภาพ แสง รวมถึงระบบอุปกรณ์อื่น เข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและสั่งการการทำงานของระบบต่างๆได้โดยง่าย เพียงปลายนิ้วมือสัมผัส

เครื่องซักผ้าซัมซุง